بنر ایستاده روز بصیرت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار سلیمانی