قوانین

قوانین  :

  1. در صورت خرید فایل های داخل سایت چه طرح هایی که خارج از اشتراک خریداری می کنید و چه طرح هایی که توسط اشتراک می خرید، آن فایل ها به صورت دائم برای حساب کاربری شما قابل دانلود خواهند بود و منقضی نمیشوند.
  2. شروع اعتبار اشتراک از لحظه ی خرید می باشد و راس ساعت 24 هر روز اعتبار دانلود به روز میشود ( حتی در صورت عدم دانلود توسط شما )
  3. استفاده از طرح های سایت طرح دکان برای فروش تجاری چه به صورت فیزیکی و چه به صورت دیجیتال ممنوع بوده و پیگیری خواهد شد.